Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
im. Kazimierza Michałowskiego
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
Tel. +48 22 553 13 28
NIP 525-001-12-66


E-mail of the Archiving Documentation Department
of the PCMA UW: pcmarch@uw.edu.pl