1. Co to jest PCMArch database?

PCMArch database powstała w celu zgromadzenia w jednym miejscu całej dokumentacji z prac misji/ekspedycji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (dawniej Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego). Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej PCMArch database została uzupełniona o nowe dane i udostępniona w Internecie.

2. Co zawiera PCMArch database?

PCMArch database zawiera cyfrowe odwzorowania dokumentacji archeologicznej i konserwatorskiej powstałej w trakcie prac prowadzonych przez Centrum (dawniej Stację) Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego od 1959 w krajach wokół wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego oraz położonych głębiej w Azji i Afryce. Dokumentację wykonano na różnych nośnikach z użyciem różnych technik. Jest ona wynikiem prac naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego jak i z innych instytucji współpracujących z Centrum (dawniej Stacją) Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu dziesięcioleci.

W PCMA database udostępniono do przeglądania jedynie dokumentację powstałą do 1985. Wyjątkiem jest późniejsza dokumentacją, którą opublikowano już w formie monografii lub dokumentacja ze stanowisk w Syrii, silnie zniszczonych w trakcie wojny.


Podziękowania

Prace nad tą bazą danych nie byłyby możliwe bez nadzwyczajnego wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozwój tej bazy danych został sfinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy MNiSW/2019/DWM/201.

Niniejsza baza danych została rozwinięta w ramach projektu “ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej" finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG (0298/2018).

And last but not least, podziękowania należą się wszystkim pracownikom Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowanym w skrupulatną pracę nad tą bazą danych. Ten projekt nie miałby szans na powodzenie bez waszej ciężkiej pracy i poświęcenia.